Opening Hours:Monday To Saturday - 8am To 9pm

Testy Specjalistyczne Rtg - PORADNIK

Testy Specjalistyczne RTG

Czym są testy specjalistyczne rtg?

Testy specjalistyczne rtg są to szczegółowe, cykliczne pomiary aparatury radiologicznej. Wymagają ich wszystkie aparaty rentgenowskie, które to są wykorzystywane między innymi w stomatologii, chirurgii, czy onkologii. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, testy specjalistyczne powinny być przeprowadzane przynajmniej raz do roku, dlatego dokumentacja z testów powinna zostać zachowana przez 12 miesięcy na wypadek kontroli.

 

Co podlega kontroli w ramach testów specjalistycznych?

 

Prawidłowe przeprowadzenie cyklicznych testów sprzętu rtg wymaga wykonania szeregu czynności. Są one następujące:

 

  • dokładne sprawdzenie mechaniczno-elektrycznej sprawności aparatu
  • określenie sprawności działania generatora oraz lampy na wszystkich etapach badania, poprzez obserwację ich działania oraz ocenę uzyskanych wyników
  • porównanie wiązki promieniowania X z polem świetlnym, a także sprawdzenie osiowości wiązki X
  • ocena prawidłowości procesu powstawania obrazu, z uwzględnieniem sprawdzenia poszczególnych części składowych sprzętu
  • test sprawdzający poprawne działanie Automatycznej Kontroli Ekspozycji

 

Kto przeprowadza testy specjalistyczne rtg?

 

W celu ochrony zdrowia pacjentów, polskie prawo nakłada obowiązek posiadania odpowiedniej akredytacji na każdy ośrodek przeprowadzający testy sprzętu rtg. Zapewnia to rzetelność wykonywanych czynności oraz brak oszczędności związanych z zakupem sprzętu niezbędnego do testowania aparatury rtg. Brak profesjonalizmu bowiem, skutkuje odebraniem akredytacji i zakazem przeprowadzania testów,

Najważniejsze artykuły – Google News

Google News


Polityka

Kłamie pan, panie prezesie, czyli burzliwe wystąpienia w Sejmie VIII kadencji [WIDEO]
Polityka
Posłów czekają wakacje, więc postanowiliśmy przyjrzeć się temu, co przez ostatnie miesiące mówili z trybuny sejmowej. Paweł Kula/Kancelaria Sejmu RP. – Panie pośle Kaczyński, rozumiem, że i pan chciałby bardzo przeskoczyć płot stoczni. Ale na Boga ...

i więcej »
Posted: July 24, 2016, 2:57 pm

Dobranie odpowiedniego sprzętu

 

Do przeprowadzenia testów rtg służą fantomy. Na rynku dostępnych jest ich wiele. Należy jednak pamiętać, że aby testy były rzetelne i wiarygodne, potrzebny jest sprzęt najwyższej jakości. Najlepsze fantomy zwykle są także najdroższe, jednak żadne posiadające akredytację, szanujące się laboratorium nie może sobie pozwolić na oszczędności w tym miejscu. Przede wszystkim ze względu na szacunek dla zdrowia i komfortu pacjenta. W szerokim asortymencie sklepów ze sprzętem medycznym znaleźć można zestawy fantomów do wszystkich obowiązkowych testów konkretnego aparatu. Za przykład może tu posłużyć Zestaw Pro Dent ALL do aparatów stomatologicznych punktowych.

 

Testy specjalistyczne, jak i testy podstawowe istotnie się różnią w zależności od testowanej aparatury. Stosuje się wiele rodzajów fantomów, a co za tym idzie wiele różnych procedur. Nie sposób opisać całą tę różnorodność w jednym artykule, mam jednak nadzieje, że powyższe informacje pozwalają uchwycić istotę i sens przeprowadzania testów sprzętu rtg

Podczas badań rentgenowskich każda osoba znajdująca się w pomieszczeniu, w którym wykonywane jest badanie urządzeniem rentgenowskim, narażona jest na działanie promieniowania jonizującego. Wielkość dawki jaką otrzymają w trakcie ich trwania zależna jest od stanu technicznego aparatu rentgenowskiego. Dlatego testy specjalistyczne RTG powinny być wykonywane raz na parę miesięcy.

Testy specjalistyczne urządzeń RTG są to testy w radiografii ogólnej, tomografii komputerowej, fluoroskopii, stomatologii (aparatura do zdjęć panoramicznych, wyposażenie do zdjęć wewnątrzustnych jak również cefalometrii), medycynie nuklearnej oraz mammografii. Testy specjalistyczne, które określono i wskazano ich przedmiot oraz zakres w zał. nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265) z późn. zm., które obejmują pomiary parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych oraz sprawdzanie charakterystyki tej aparatury. Dostępny tutaj.

Zgodnie z wyżej wynienionym załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. wszystkie testy specjalistyczne RTG wykonuje się co najmniej raz na 12 miesięcy. Testy radiologiczne powinny być wykonywane tylko przez laboratoria posiadające akredytacje na zgodność z normą PN-EN 17025 w zakresie wykonywania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych.

kontrola jakości – zespół działań wchodzących w skład systemu zarządzania jakością, polegający na planowaniu, koordynowaniu, realizacji, mający na celu utrzymanie lub poprawę jakości funkcjonowania urządzeń radiologicznych; obejmuje monitorowanie, ocenę i utrzymanie na wymaganym poziomie wartości wszystkich parametrów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych, które można określić, zmierzyć i skontrolować;

Zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjenta jest niemiarodajne badanie wykonane za pomocą aparatury rentgenowskiej, która ma wadliwe działanie. W związku z tym specjalistyczne testy RTG powinny być wykonywane jak najczęściej. Zgodnie z przepisami, aparatura rtg musi być przetestowana co najmniej raz na 12 miesięcy. Jeśli wynik testów będzie negatywny, należy niezwłocznie urządzenie naprawić lub jeśli to będzie możliwe – poddać regulacji. Na mocy prawa, w przypadku wadliwie działającej aparatury, zostanie ona wycofana z użytku. Należy liczyć się z sankcjami prawnymi, w wyniku wykrycia nieprawidłowości urządzeń RTG.